Het geheel van inhoud, pagina’s en scripts dat zich op deze website bevindt, behoren toe aan CMS Energiesystemen, tenzij anders staat vermeld. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld.

Inhoud van de website

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s en logo’s op de website worden door CMS Energiesystemen slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. CMS Energiesystemen garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen.

Het is u niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, te vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen. Het is niet toegestaan de ontvangen gegevens door te geven aan derden. Tevens is het niet toegestaan om onrechtmatig gebruik te maken van de mogelijkheden die CMS Energiesystemen u biedt om uw gegevens bij te werken. Pogingen om het systeem te misleiden zullen met alle mogelijke middelen bestraft worden.

 

Disclaimer

Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. CMS Energiesystemen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website, noch voor directe noch voor indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. CMS Energiesystemen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. CMS Energiesystemen behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en/of de etiquette.

 

Intellectuele Eigendom

Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo’s zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden. Met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt CMS Energiesystemen zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij CMS Energiesystemen hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

 

Cookies Policy

Waarom cookies?

Om u meer service te bieden bij het gebruik van website, maken vele sites gebruik van cookies. Dat is een handige manier om informatie te verzamelen en te gebruiken en verbeteren het gebruiksgemak van websites. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeuren worden onthouden, zoals taalinstellingen, dat u ingelogd kunt blijven op uw favoriete site en cookies houden uw online digitale winkelwagentje bij. Ook geven cookies informatie aan websitehouders over het gebruik van hun website, zoals hoe vaak hun site is bezocht en welke pagina’s door bezoekers worden bekeken. Ook houden sommige cookies uw surfgedrag bij en onthouden uw voorkeuren, waardoor u advertenties te zien krijgt die bij uw voorkeuren aansluiten. Deze advertenties zijn noodzakelijk om de website te bekostigen en de site voor u gratis toegankelijk te houden.

 

Cookies via onze site

Bij het gebruik van de website van CMS Energiesystemen kan door CMS Energiesystemen en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. CMS Energiesystemen maakt vooral gebruik van analytische cookies om het gebruik van de CMS Energiesystemen website te kunnen analyseren.

U kunt op ieder gewenst moment cookies op uw computer verwijderen. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw dient in te loggen!

 

Cookies zijn veilig!

Belangrijk om te weten is dat het gebruik van cookies geheel veilig is. E-mail en telemarketingacties, waaronder SPAM mails, zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk geen persoonlijke gegevens op als uw e-mailadres of telefoonnummer. Ook worden cookies niet gebruikt om tot een persoon herleidbaar profiel op te bouwen.

 

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

CMS Energiesystemen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CMS Energiesystemen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of e-mailnieuwsbrief formulier op de website aan CMS Energiesystemen verstrekt. CMS Energiesystemen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom CMS Energiesystemen gegevens nodig heeft

CMS Energiesystemen verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en/of om u een e-mailnieuwsbrief te sturen indien u daar toestemming voor heeft gegeven.

 

Hoe lang CMS Energiesystemen gegevens bewaart

CMS Energiesystemen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

CMS Energiesystemen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of voor het versturen van onze e-mailnieuwsbrief via een e-mail marketing tool.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cms-energiesystemen.nl. CMS Energiesystemen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

CMS Energiesystemen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CMS Energiesystemen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.