Voor Cabooter hebben we een 15 meter hoog gebouw mogen voorzien van 768 panelen van 330 wp toegepast in een Oost-West configuratie. Het voordeel van de Oost-West configuratie is dat gedurende de hele dag stroom gelijkmatig wordt opgewekt én dat we de netwerkaansluiting niet hoeven te verzwaren.

In het project hebben we vier Sungrow omvormers van 60 kW geïmplementeerd. CMS Energiesystemen mag zich de eerste Sungrow Power Partner in Nederland noemen. Eerder hebben we daar een persbericht over geschreven: https://www.cms-energiesystemen.nl/nl/nieuws/cms-energiesystemen-eerste-sungrow-power-partner-in-nederland/