Via een aannemer: Staalmeester Projekt & Realisierung GmbH, kwam deze opdracht op ons pad. Onze bedrijfseigenaar Peter Feijen is expert op het gebied van verbruiksprofielen en energiemanagement. Aan hem de schone taak om een energieprofiel te creëren zonder dat er kwartierdata van een pand beschikbaar was. Normaal kunnen wij een verbruiksadvies geven aan de hand van de beschikbare data, maar nu moesten wij dit doen door middel van berekeningen en onze kennis en ervaring. Extra lastig was het, omdat we daarnaast dus ook moesten voldoen aan de verbruiksregeling van minimaal 50% direct verbruik.

Doordat 50% van de opgewekte energie direct verbruikt moest worden en de klant niet koos voor energieopslag, wordt de inzet van energiemanagement extra belangrijk. Deze methode gaan wij benutten in een volgend project van dezelfde klant. Hierbij gaan we extra koelen op piekopwekmomenten. Dus wanneer extra energie wordt opgewekt als de zon fel schijnt, wordt er in de hal extra gekoeld. De kou blijft zo langer hangen, ook als de zon niet meer schijnt. Door toepassing van dit systeem verhoogt de gebruiker het aandeel van de directe opgewekte zonne-energie.

Al met al een hele mooie installatie met gewenst resultaat en nieuwe kansen voor de toekomst:

  • Het mogelijk maken van minimaal 50% direct verbruik op locatie
  • Het daarmee binnenhalen van een gewenste subsidie
  • Verbruiksbesparing door een passend energieplan